LOGIN
SENASTE NYHETER
KRÖNIKA: MÄNNISKAN, FLOCKDJURET I DJUNGEN
Människan är beroende av andra människor, det kan vi alla konstatera. Det ömsesidiga samspelet mellan en individ och en grupp är livsviktigt - ja, rent av fundamentalt. Därför söker människan sig till grupper. I samspelet läggs grunden till individens överlevnad såväl fysiskt som psykiskt. Dragningen till grupper är en egenskap inte bara hos djuren utan även hos däggdjuret människan. Även vi tycks ha behov att leva i flock…

En människa söker sig alltså till grupper för att få täckning för vissa grundläggande behov, intressen och målsättningar. Inom en grupp utnyttjas och samordnas medlemmarnas unika egenskaper och färdigheter. Ta nomaderna som ett exempel. Dem levde precis som indianerna i stammar/flockar och utnyttjade sina egenskaper för att på ett så smidigt sätt kunna överleva, trivas, fortplantas och födas. Alla bar dem på egenskaper som var unika. Alla hjälptes åt och samspelet var extremt. Ingen tillsägelse behövdes för att få tag på föda för dagen. Lägeruppsättningar behövde inga tillsägelser utan exakt allt skötte sig självt.

Interaktionen och det ömsesidiga stödet stärker individens och gruppens upplevelse av gemenskap och skapar i bästa fall en vi-anda. Det är en fråga om samhörighet och tycke för varandra som för oss samman.

Inom gaming och lagsporter så kan vi alla relatera till detta, om inte det finns någon samhörighet spelarna emellan vad både gäller den sociala biten såsom den individuella skillen så kan det i de värsta och tyvärr flesta fall leda till splittringar och man söker sig ständigt till nytt.

Ofta händer det att sökningen efter nytt bearbetas i smyg vilket kan jämföras med att dra ett svart kort ur rockärmen. Att förhindra att detta händer och att samhörigheten stämmer spelarna emellan är ofta en tung uppgift som CL eller team ledaren/ledarna får ta hand om vilket är en tung och mycket ansvarsfull om inte helt avgörande uppgift för hela lagets kemi.

En grupp behöver gemensamma normer och dem är till för att sätta gränser för gruppens agerande såväl utåt som inåt. Det är viktigt att fastställa de normer och värderingar som ska gälla för gruppen. Man kan säga att normerna är gruppens spelregler och bör därför inte överskridas men återigen känns detta igen såväl inom spelvärlden då fusk och cfg hack spelare dyker upp ur många utav spelplanernas vrår. En tragedi som ständigt jagar de mer hungriga spelarna i form utav irritation och ibland förekommande vrede.

Bidragande punkter för att ett arbetslag, en klan eller någon form utav grupp ska fungera socialt är:
Engagemang: för den gemensamma måluppfyllelsen.
Framgång: delad glädje över uppnådda resultat.
Sammanhållning: tillhörighet, återigen vi-känslan.
Trygghet: där olikhet är en tillgång, där man kompletterar och stöttar varandra såväl i sak som personligt.
Rollfördelning: med sikte på maktbalans och ökad effektivitet, såväl kvantitativ som kvalitativ (awp-spelare, ingameleader etcetera).

En grupp behöver:
Gemensamma mål
Gemensamma normer
Regelbundna och systematiska träffar
Känna samhörighet
Kunna kommunicera inbördes

Denna artikel är menad att du som individ eller ni som grupp lättare ska förstå hur en grupp utvecklas och bildas på ett bra sätt. En viktig fråga att fundera kring själv eller i ert lag/arbetslag/grupp är:

Vilka av de nämnda kraven i din grupp/klan som uppfylls, som du/ni ingår i och finns det anledning att vidareutveckla det mot en bättre gruppfunktion?
Diskutera det gärna här i kommentarerna.

KOMMENTARER
Det finns inga kommentarer ännu :(
SENASTE ARTIKLAR