FORUM
FORUM
Forumindex / Hjälpforum / Problem med silverlight
2016-05-02 13:23#1

EmF
Ingen klan

BrutalCS 1337
489

Tja! ska tidraportera hos proffice som använder sig utav silverlight ,
Får detta felmeddelande varje gång : Message: [UnsecuredMessageFaultReceived]
Argument:
Resurssträngar för felsökning är inte tillgängliga. Ofta ger nyckeln och argumenten tillräcklig information för problemdiagnos. Se http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=106663&Version=5.1.41212.
00&File=System.ServiceModel.dll&Key=UnsecuredMessageFaultReceived

Type: System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException
Stacktrace:

vid FastTrack.Client.UI.Shell.TAA.LogIn.IssueNextGenTokenInsecureCom
pleted(Object sender, IssueCompletedEventArgs e)
vid FastTrack.Client.UI.ServiceReferences.SecurityTokenService.Token
ServiceClient.OnIssueCompleted(Object state)

Date & Time: 2016-05-02 13:17:35

Funkar genom explorer på jobbet så vet inte vad som hänt.
AKTIVA TRÅDAR