LOGIN
SENASTE ARTIKLAR
SENASTE NYHETER
NYHETER
Härmed inbjuds du till BrutalCS årsmöte 2019. Mötet hålls 29/3-31/3 i vårat forum. Endast fullvärdiga medlemmar som anmäler sig kommer kunna läsa och delta på årsmötet.

Tid för mötets öppnande: 29/3-2019 klockan 18.00
Tid för mötets avslutande: 31/3-2019 klockan 18.00
Plats: BrutalCS forumet
Anmälan: kontakt@brutalcs.nu
Sista dagen för anmälan: 25/3-2019
Motioner/övriga frågor: kontakt@brutalcs.nu
Krav för att delta: Godkänd medlem och skickat in en anmälan i tid
För att anmäla er skickar ni helt enkelt ett mail till kontakt@brutalcs.nu.

I mailet ska ni skriva följande:

Jag Förnamn "Nick" Efternamn anmäler min närvaro till årsmötet.
Finns det något ni skulle vilja ta upp eller fråga, skicka då en motion/fråga till oss. Det vill säga frågor och förslag ni vill ska behandlas under mötet. Ni kan skicka in era motioner fram till och med 25/3. Endast de motioner som skickas in kommer att behandlas på mötet. Frågor kommer man att kunna ställa under mötets gång.

Vi ber er att endast skicka in väl genomtänkta och seriösa motioner, har ni frågor om detta kan ni kontakta oss via Discord eller via "kontakta oss" här på sidan. Motionerna skickas till kontakt@brutalcs.nu eller via "Kontakta oss".
Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Fastställande av röstlängden
3) Mötets behörighet
4) Val av mötets ordförande
5) Val av mötets sekreterare
6) Val av två personer att justera protokollet
7) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8) Ekonomisk berättelse för förra året
9) Revisorernas berättelse för förra året
10) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11) Årets verksamhetsplan
12.1) Årets budget
12.2) Fastställande av medlemsavgift
13) Val av årets styrelse
14) Val av årets revisor
15) Val av årets valberedare
16) Övriga frågor
17) Motioner
17.1) Motioner - Byte av sätesort
18) Mötets avslutande
Dessa personer kandiderar till årets styrelse:

Nick: Ejziponken
Namn: Christopher Szabo
Kandiderar som: Ordförande

Nick: kAKAN
Namn: Kim Andersson
Kandiderar som: Vice ordförande

Nick: Reko85
Namn: Rickard Ekeljung
Kandiderar som: Kassör

Nick: Sockerkorn
Namn: Kim Andersson Lindström
Kandiderar som: Sekreterare

Nick: Yapic
Namn: Marcus Löfwander
Kandiderar som: Ledamot

Nick: Bastra
Namn: Robin Hedman
Kandiderar som: Ledamot

Värt att notera är att Kevato har valt att avgå då han inte längre har tiden för som ledamot.

Vill ni kandidera till styrelsen går detta också bra. Detta gör ni via våran mail som nämns ovanför.
Skriven av:Christopher 'Ejziponken' Szabo
Publicerad:2019-03-14 12:15
Kommentarer:1
Visningar:1073
KOMMENTARER
#1
2019-03-19 17:58
Redan?! Det var ju nyss årsmöte! Tiden går för fort! :O
AKTIVA TRÅDAR
BRUTALCS UNDERSÖKNING
Vilka karta spelar du helst DM på? (513 röster)

de_dust2
de_mirage
de_inferno
de_nuke
de_cache
de_tuscan
de_train
de_season
de_overpass
Någon annan

SOCIALA MEDIER